Annex 19: Mẫu tham chiếu và lưu trữ

Tải về

Annex 17: Kiểm tra thực tế và công bố thông số

Tải về

Annex 16: Chứng nhận của một QP và lô sản phẩm

Tải về

Annex 15: Chất lượng và chứng nhận

Tải về

Annex 14: Sản phẩm có nguồn gốc từ máu người

Tải về

Annex 13: Sản phẩm thuốc nghiên cứu

Tải về

Annex 12: Sử dụng bức xạ ion hóa trong sản xuất

Tải về

Annex 11: Hệ thống máy tính

Tải về

Annex 10: Sản xuất chế phẩm điều chỉnh liều

Tải về

Annex 9: Sản xuất chất lỏng, kem và thuốc mỡ

Tải về

Annex 8: Lấy mẫu nguyên liệu và vật liệu đóng gói

Tải về

Annex 7: Sản xuất thuốc thảo dược

Tải về

Annex 6: Sản xuất khí y tế

Tải về

Annex 5: Sản xuất thuốc thú y miễn dịch

Tải về

Annex 4: Sản xuất sản phẩm thuốc thú y trừ thuốc thú y miễn dịch

Tải về

Annex 3: Sản xuất thuốc có phóng xạ

Tải về

Annex 2: Sản xuất thuốc sinh học cho con người

Tải về

Annex 1: Sản xuất thuốc vô trùng

Tải về