Phụ lục 1: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới

Tải về

Phụ lục 2: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc sinh học là dẫn xuất từ máu và huyết tương người của tổ chức y tế thế giới

Tải về

Phụ lục 3: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của hệ thống hợp tác thanh tra dược phẩm

Tải về

Phụ lục 4: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của Liên minh châu Âu

Tải về

Phụ lục 5: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc dược liệu của tổ chức y tế thế giới

Tải về

Phụ lục 6: Các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc cổ truyền

Tải về

Phụ lục 7: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất vị thuốc cổ truyền

Tải về

Thông tư 35-2018: Quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc

Tải về